Aciuer Aciuer
Aciuer

Associazione

ASSOCIAZIONE CULTURALE  ITALO – UNGHERESE

Via S. Caterina, 55 – 40123 BOLOGNA
sito web: www.aciuer.com
e-mail: associazioneungheria@gmail.com

BREVE SINTESI SULLA STORIA E IDENTITA’
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO – UNGHERESE

L’Associazione Culturale Italo – Ungherese, con sede a Bologna è stata fondata il 14 dicembre 1980 con un Assemblea Costituente, alla quale hanno partecipato circa 250 cittadini, dei quali molti di origine ungherese, con lo scopo di favorire, estendere e consolidare i rapporti e gli scambi culturali, scientifici e ricreativi (vedi Statuto).

I principi e gli scopi dell’Associazione sono stati ispirati anche da diversi documenti internazionali, come quella della  Carta dell’ONU e l’Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1° agosto 1975).
In quegli anni la costruzione dell’Europa unita rappresentava solo un “sogno” tra coloro che, a dispetto della divisione in blocchi, volevano condividere la libera circolazione degli uomini, delle idee e dell’informazione. L’auspicio della costruzione dell’Europa Unita oggi è una realtà acquisita, almeno sul piano istituzionale.

L’Associazione collabora con numerosi Enti ed Associazioni dei due Paesi.

La realtà della città di Bologna (dove esiste l’Università più antica del mondo occidentale e dove esistevano diversi collegi universitari stranieri, come quello Ungarico – Illirico), ha costituito un terreno favorevole per la nascita delle Associazioni culturali italo – straniere, che, come la nostra, curano e coltivano anche le tradizioni tramandate nei secoli.

Un’altra radice che ha alimentato la nostra Associazione è rappresentata dalla presenza cospicua di cittadini ungheresi residenti a Bologna e in Emilia – Romagna, poiché in vari periodi molti ungheresi scelsero di vivere in Italia.

Ha svolto le funzioni di Segreteria organizzativa del COLLEGIO UNGARICO, legato all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo di Bologna – risorto intorno al 1988 su iniziativa del Magnifico Rettore – che era impegnato a sostenere e promuovere gli scambi scientifici e culturali interuniversitari tra l’Ateneo di Bologna e le Università ungheresi.

E’ stata socio fondatore del FORUM CULTURALE BOLOGNESE, che raggruppava le associazioni italo – straniere ed altre associazioni culturali operanti nella Città di Bologna e promuoveva numerose manifestazioni culturali rivolte alle giovani generazioni ed in particolare alla Scuola Media Superiore.

E’ socio fondatore dell’ISTITUTO LISZT di Bologna nato nel 1997 con la  Prof.ssa Rossana dal Monte (Direttrice), la Casa Ricordi e le Associazioni Culturali Italo – Francese, Italo – Austriaca e Italo -Tedesca. L’Istituto promuove una migliore conoscenza dell’opera di Liszt ed opera sia nel campo della ricerca musicologia sia in quello dell’interpretazione. Raccoglie partiture, articoli e libri che costituiscono la base della ricerca. Dal 2010 è stato trasformato in FONDAZIONE ISTITUTO LISZT.

L’articolata e poliedrica attività culturale dell’Associazione abbraccia i più svariati campi: spazia infatti dai seminari e conferenze ai concerti, mostre, cineforum, corsi di lingua ungherese ed altro. Dal 2010 è stata avviata la prima SCUOLA DI MADRELINGUA UNGHERESE rivolta ai bambini della fascia di età prescolare e scolare.

I programmi sono realizzati con la collaborazione di vari Soggetti Istituzionali pubblici e privati, italiani ed ungheresi, nonché con la partecipazione di studiosi, artisti e personalità qualificate.

Cura inoltre attivamente i rapporti tra le Città gemellate tra i due Paesi.

Assegnava fino a qualche anno fa borse di studio per le Università estive ungheresi, sia per l’apprendimento della lingua ungherese (Debrecen) e sia per la didattica della musica secondo il metodo Kodàly (Esztergom).

Varie sono le attività ricreative interne, come la tradizionale Cena sociale, la Festa dei Soci, la Festa di Babbo Natale, la Festa delle Tradizioni Pasquali ed i numerosi viaggi organizzati in Ungheria ed in altri Paesi Europei.

Nella sede è disponibile una discreta biblioteca in lingua ungherese per consultazioni e prestito.

QUOTA DI ADESIONE ANNUA: 50,00 EURO

OLASZ-MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG – BOLOGNA

Az 1980-ban alapított Olasz-Magyar Kulturális Szövetség (Associazione Culturale Italo – Ungherese, Bologna) egy olyan civil kezdeményezés, mely a hivatalos állami kapcsolatok mellett, vagy inkább azt kiegészítve segíti elő immár 30 éve a magyar kultúra, a magyar nyelv és hagyományok ápolását és terjesztését Olaszországban. A Szövetség Emilia-Romagna Tartomány fővárosában, Bolognában, a jelentős kulturális és tudományos hagyományokkal rendelkező egyetemvárosban működik, de munkáját nemcsak székhelyén, hanem egész Emilia-Romagna Tartományban vègzi.

Az 1553 és 1764 között a Bolognai Egyetem mellett működő Magyar Kollégiumban (Collegio Ungarico), mely a spanyol (Collegio di Spagna) és a flamand (Collegio dei Fiamminghi) kollégiumok mellett a történelem során az Egyetem egyik legfontosabb kollégiuma volt, sok magyar diák tanult és lakott. A nagyhírű kollégium helyett ma egy új Kollégium működik 1995-től, feladata a két ország közötti tudományos és kulturális együttműködés elősegítése, magyar vonatkozású témákról konferenciák és szemináriumok szervezése a bolognai egyetemen. A Kollégium mellett egy tudományágak közötti Bizottság jött létre, melynek feladata a bolognai és a magyar egyetemek közötti együttműködés elősegítése. Az Olasz-Magyar Kulturális Szövetség, a fenti Bizottság tagjaként annak titkársági feladatait is ellátja.

Emellett alapító tagja a Bolognában működő Liszt Intézetnek, e feladata során együttműködik más, Olaszországban működő külföldi kulturális szövetségekkel, így pl. a német, francia és osztrák szövetségekkel. Alapító tagja volt a ma màr nem müködő Bolognai Kulturális Fórumnak is, amely 199O és 2OO5 között egységbe fogta a Bolognában működő különböző kulturális egyesületeket. A Fórum kiemekedő feladata volt a különböző európai kultúrák közvetítése és megismertetése, elsősorban a fiatal generációk (gimnázium, egyetem) részére.

Az Olasz-Magyar Kulturális Szövetség Bolognában, a Magyar Tiszteletbeli Konzulátus mellett, képviseli Magyarországot a városban rendezendő különböző kulturális eseményeken, az egyetemmel és a városvezetéssel kialakított jó kapcsolatának köszönhetően számos, a Tartományban tartott magyar vonatkozású olaszorszàgi program segìtòje ès elòkèszitòje.

A Római Magyar Akadémia működéséhez hasonlóan a Szövetség is konferenciák, szemináriumok, kiállítások, filmvetítések, színházi és zenei előadások szervezése és egyéb megjelenések útján igyekszik a két ország természetes és jogi személyei, egyéb intézmények, iskolák és szervezetek között építeni és elmélyíteni a kapcsolatokat.

Majdnem hùsz èven keresztùl magyar nyelvtanfolyamok szervezését és lebonyolítását is vállalta a Szövetség, nagy számú érdeklődő igényét kielégítve ezzel (tòbbek kòzòtt Nyitrai Tamàs ès Rozsnyòi Zsuzsanna magyar egyetemi oktatòkkal). Ezen évek során a kurzusok egy-egy kiváló hallgatói a Debreceni Nyári Egyetem ösztöndijasaiként mélyithették el magyar tudásukat.

A Szövetség egyik jelentòs tevékenysége a magyar-olasz testvérvárosi kapcsolatok kiépítésének és folyamatos működésének támogatása is (többek között, Budrio-Gyula, Mezőhegyes – Mordano, Salgótarján – Vigarano Mainarda, Pápa – Casalecchio di Reno, Békés megyer – Bologna Megye stb.).

A Bolognai Egyetemmel való sikeres együttműködést bizonyítja az a 2000-ben, a Millenium évében és tiszteletére kiadott olasz-magyar nyelvű magyar nèpmesekönyv „RE BARBAVERDE” is , amit az Egyetem Magyar Tanszékével közösen készítettek el ès adtàk ki. A Bolognai Egyetemen magyarul tanuló olasz diákok fordítói munkáját dicséri a kétnyelvű, magyar meséket tartalmazó könyv, ami egyszerre irodalmi és képzőművészeti alkotás is mert a mesék illusztrációit a Milánóban élő és alkotó magyar grafikusművész, Egresi Zsuzsanna készítette.

Nèhàny kiemelkedò esemèny a 3O èves folyamatos tevèkenysègbòl:

1. 1986-tòl 1998-ig a Szòvetsèg ònàllò standdal rendelkezett a Bolognai ARTE FIERA kiàllitàson (festèszet, grafika ès keràmia szektorokban), ahol tòbb szàz magyar mùvèszt pàrtolt ès ismertetett meg az olasz szakmai ès nagykòzònsèggel: csak pèldakènt emlitùnk meg egy pàr nevet; Gyulai Liviusz, Sàrkàny Gyòzò, Rènyi Krisztina, Mazzag Istvàn, Szàvoszt Katalin, CS. Uhrin Tibor,Polgàr Ildikò, Kass Jànos, Borza Terèz, Wùrtz Adàm, Nàdler Istvàn, Bak Imre, Galambos Tamàs, Orbàn Katalin, Adàm Zoltàn, Lòrinc Gyòzò

2. Kòdàly mòdszer tanfolyamok zenetanàroknak, magyar oktatòkkal ( a kecskemèti Kodàly intèzetbòl, mint pl. Lilla Gàbor) Bolognàban, Modenaban, La Speziaban hosszù èveken keresztùl, valamint egynapos szeminàrium ès koncert a Bolognai Zenekonzervatòrium Koncerttermèben Kodàly Zoltàn szùletèsènek 100 èves èvfordulòja alkalmàbòl (Egli Tibor zongoramùvèsz)

3. Szeminàrium ès koncert Liszt Ferenc halàlànak 100 èves èvfordulòja alkalmàbòl a Bolognai Operahàzzal

4. Hàromnapos szeminàrium ès dokumentàciòs kiàllitàs magyar ès olasz tudòsokkal az 1848-as Risorgimento-ròl: az elòadòk kòzòtt szerepelt Jàszai Magda, Ormos Mària, Kàdàr Zoltàn, Fabio Roversi Monaco, Giorgio Bonfiglioli, Anita Garibaldi, Angelo Varni, Nicola Matteucci

5. GIORNATA NATIONES – (1998) A Bolognai Tudomànyegyetem 900 èves èvfordulòja alkalmàbòl Magyarorszàgnak szentelt nyitònap a szòvetsèg kòzremùkòdèsèvel,

6. Magyar zene ès nèpmùvèszet bemutatàsa : VASMALOM, TEKA, MENTE egyùttesek, Cimbalomkoncert Farkas Gyòngyi mùvèsznòvel, Canticum Kòrus, MONTEVERDI Kòrus tòbbszòròs fellèptetèse,

7. Szàmtalan filmciklusok Filmmùzeumokkal: Kovàcs Andràs, Zsurzs Eva, Gothàr Pèter, Forgàcs Pèter, stb. Filmrendezòk rèszvètelèvel

8. Komoly zene koncertek Kodàly, Erkel, Lehàr, Liszt, Zilahy mùveivel: Moldovàn Stefania, Palcsò Sàndor stb. Rèszvètelèvel – orgona koncertek Almàssy Làszlò Attila-val Bolognàban ès Andrea Macinanti-val Pannonhalmàn ès a Màtyàs templomban, Fellegi Ádám zongorista koncertjei Bolognában és más városokban 1998, 1999, 2OOO)

9. Arany Jànos versek Haumann Pèter rèszvètelèvel

10. Olasz diàkok magyarorszàgi nyaraltatàsa (Kaposvàr, Pàpa), magyar diàkok olaszorszàgi ùdùltetèse az Adria tengerparton (Cattolica)

11. Tanulmànynap Hermann Imre pszichoanalitikusròl neves magyar ès olasz tudòsokkal

12. Szàmtalan Magyarorszàgi tour szervezèse olasz csoportoknak

13. A magyar balett nèpszerùsitèse: FRENAK PAL „Tricks & Tracks” , Ivette Bozek

14. – 1998 – Kiàllitàs „Gli antichi ungari – Nascita di una nazione” (A honfoglalò magyarsàg) – egyùttmùkòdès a Bolognai Egyetemmel – megnyitò Gòncz Arpàddal + 3 napos szeminàrium a honfoglalò magyarsàgròl magyar, olasz ès màs nemzetkòzi tudòsok rèszvètelèvel + Gòncz Arpàd diszdoktorrà valò avatàsa a Bolognai Egyetemen.

15. 1998 – Puppi Adrien magyar goblenművész kiállitása a Museo Storico e Didattico della Tappezzeria Meridiana kiállitótermében, Bologna

16. A Legány – Vonnák magyar trio koncertje a Bolognai Liszt Intézetben (2OOO)

17. „A Magyar Millenium” cimmel tartott Prof. Pál József előadást a Bolognai Tudományegyetem Carducci Termében (2OOO)

18. Ferrara – Nemzetközi Konferencia Janus Pannonius-ról „Ferrara és Közép-Európa humanista kulturája” cimmel (2OO2)

19. Alfréd Balázs szlovákiai magyar festő kiállitása Bolognában és Budrio-ban (2OO5 – 2OO6),

2O. Magyarország a Bolognai Gyermekkönyvkiállitás Diszvendége 2OO6-ban – ezen megmozdulás alkalmával a városban kiállitások (Molnár Ferenc kiadványai a világban cimmel), kétzongorás, négykezes koncert Bartók Béla születésének 125-ik évfordulójára Bolognában, a Cappella Farnese Disztermében Mocsári Károly és Hernádi Zsolt zongoraművészek közreműködésével, filmbemutató (Nimród Antal „Kontroll” cimű filmjének ősbemutatója),

21. Olasz-Magyar Műszaki – Tudományos Szótár hivatalos bemutatója Olaszországban (Bologna, 2006, Prof. Rozsnyói Zsuzsanna egyetemi docens előadása)

22. Magyar Kulturális és gasztronómiai hét Budrio városban(kiállitások, koncertek, könyvbemutatók, magyar határon túli kortárs irokkal való találkozó, magyar vacsora, stb.)

23. Budapest 1956 – 5O év memóriája – kerekasztal konferencia Victor Sebestyán iróval, Stefano Bottoni történésszel, olasz újságirókkal, valamint Iván Plivecic és Füredy Katalin könyvein keresztül; Mészáros Márta „A temetetlen halott” c. filmjének ősbemutatója, három doku-filmbemutató, fényképkiállitás „Magyarország 1956 – a szabadság reménye” cimmel,

24. Kovács István Római nagykövet előadása „Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz és az Atlanti Szövetséghez” , Bologna – 2OO7, Hotel Royal Carlton,

25. MANIFESTA – szecessziós plakátkiállitás a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának együttműködésével – 2008, Bologna, Sala Ercole,

26. EUROP2GETHER – Bologna Megyével együtt – Az európai testvérvárosok konferenziája magyar testvérvárosok részvételével (Gyula, Mezőhegyes) 2OO8,

27. Szabó Magda magyar irónő bemutatója Olaszországban megjelent könyvein keresztül – 2OO9, Ferrara Ariostea Könyvtár – előadó Prof. Rozsnyói Zsuzsanna egyetemi docens,

28. – Húsvéti hagyományörző ünnep gyerekeknek és felnőtteknek hagyományos tojásfestéssel, locsoló versek tanulásával, húsvéti ételekkel

Tervben van egy kétnyelvű kiadvány megjelentetése a harminc év alatt végzett kulturális, nyelvörző, hagyományörző, turisztikai, sport, és megyéb területeken folytatott tevékenységről.

A Szövetség Tagsága:

A Szövetség Alapokmánya szerint, nemre, nemzetiségre, politikai meggyőződésre és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül, bárki tagja lehet.

Tagdij: 50 euro/év/személy

Az Olasz – Magyar Kulturális Szövetség Vezető Bizottsága

Bologna, 2O1O màjus.